Poļu kultūras centrs aicina bērnus piedalīties interešu izglītības pulciņos

TDK "Kukulečka" (vadītāja Żanna Stankeviča)


Otrdiena           13:00-14:00 (jaunākā grupa)
 

Trešdiena         13:00-14:00 (jaunākā grupa)
         14:00-15:30 (vidējā grupa)
                         15:30-17:00 (vecākā grupa)

Ceturtdiena 13:00-14:00 (jaunākā grupa)

Sestdiena          10:00-12:00 (vecākā grupa)
                         12:00-13:00 (vidējā grupa)
                         13:00-14:00 (jaunākā grupa)

 

Bērnu teātris (reżisore Agnese Laicāne)

Otrdiena         15:30-16:30 
Ceturtdiena    15:30-16:30 

                    

 

Vokālansambļis "Daugavas krāsas" (diriģente Stanislavs Jakovenko)

Pirmdiena            15:30-16:30 
Trešdiena            15:30-16:30 

 

Bērnu klubs "Polska Chatka" (Irena Vilciņa)

Pirmdiena       15:00 - 17:00
Otrdiena         15:00 - 17:00
Trešdiena        15:00 - 17:00
Ceturtdiena     15:00 - 17:00