Bērnu klubs “Polska chatka”
Kopš 2011.gada septembra Poļu kultūras centrā (PKC) darbojas bērnu klubs, par kura dalībniekiem ir kļuvuši J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija pirmo klašu skolnieki. Klubā biedriem ir iespēja četras dienas nedēļā atrasties PKC līdz plkst.17.00 vakarā, kur viņus pieskata pieaugušie - brīvprātīgie studenti no Latvijas un Polijas. Kluba biedri ar rotaļu palīdzību mācās poļu valodu, apgūt valodu palīdz arī saskarsme ar studentiem no Polijas, kuri atbrauc uz Daugavpili starptautiskās apmaiņās programmas ERASMUS ietvaros, kā arī ar saskarsme vietējiem poļu izcelsmes studentiem, kuri aktīvi darbojas Poļu studentu klubā. Gada laikā, kluba organizatori, novērojot to kā attīstās viņu audzēkņi, ar lepnumu varēja  jāatzīmē, ka šāda veida ārpusskolas mācību forma sevi ir pierādījusi. Centra darbinieki kā arī poļu un latviešu studenti - brīvprātīgie ir pielikuši maksimums pūļu ne tikai, lai padziļinātu bērnu zināšanas dotajā gadījumā tieši poļu valodā, bet arī iesaistīt bērnus PKC kultūras darbībā. Proti: sagatavojot skolēnus, lai tie varētu piedalīties dažādos daiļlasītāju konkursos, kuri notika PKC telpās, kā arī reģionāla līmeņa konkursos, tādos kā latviešu un poļu dziesmas konkursā; jaunajiem māksliniekiem tika dota iespēja uzstāties svētku koncertā, kurš bija veltīts Latvijas un Polijas neatkarības dienai, kurš notika  2011.gada 13.novembrī  Daugavpils kultūras pilī, demonstrēja savu aktiermeistarību teatrālo pulciņu skatē, kā arī piedalījās PKC 15.gadadienai veltītajā koncertā, kurš šogad notika 3.maijā uz Daugavpils novada kultūras centrs skatuves. Bez tam jaunieši un viņu vecāki piedalījās dažādās mākslas un foto izstāžu atklāšanā, kuras notika Centra galerijā, kur varēja iepazīties gan ar poļu, gan latviešu mākslinieku radošo darbu. Ir jāpiebilst, ka gada laikā mazajiem kluba biedriem ir tapis savs vokālais repertuārs un savs teatrālais inscenējums, kurš balstās uz Jana Bžehvas dzeju. 
Projekts “Polska chatka” arī turpmāk tiks realizēts Poļu kultūras centra sienās no 2012.gada septembra mēneša. Aicinām pamatskolas skolēnus pievienoties aizraujošajā ceļojumā poļu kultūras, vēstures un mākslas pasaulē.