Jauktais koris "Promieņ"
Koris „Promeņ” – pirmais radošais kolektīvs, kas izveidots vienlaicīgi ar tikko nodibināto poļu biedrību „Promeņ” 1988. gadā.
Kora izveides pirmsākumi meklējami Gaļinas Bakaļar – Čumačenko personā, kura drīz vien diriģēšanu nodeva Ģertrūdes Ķevišas rokās. Tāgād kolektīva vadītāja ir Alina Lapiņska un Reģīna Krukovska. Koris vairākkārt piedālijās starptautiskos projektos Polijā, brauca koncertturnejās uz Baltkrieviju un Lietuvu.
Kora dalībnieki – tie ir cilvēki brieduma gados, kas nemaz viņiem netraucē pulcēties kopā gan mēģinājumos un koncertos, gan arī interesanti pavadīt laiku. Patiesībā – tā ir īsta ģimene, kur katrs var dalīties savos priekos un bēdās. Ar poļu dziesmu, poļu tradīciju popularizēšanu šie brīnišķīgie cilvēki kopā ar savu diriģenti nes sevī lielas mīlestības un patriotisma piemēru pret savu vēsturisko Dzimteni.