Par mums

Poļu kultūras centrs tika izveidots 1997.gadā Daugavpilī pēc pilsētā dzīvojošo poļu iniciatīvas ar Daugavpils pārvaldes atbalstu. Šis centrs radās kā iestāde, kura Latvijā popularizē poļu valodu, kultūru, tās vēsturi, kā arī poļu nacionālo mantojumu.
Mēģinām iedziļināties un izprast visu Daugavpils pilsētas paaudžu cilvēku vēlmes, apmierināt to intereses un kultūras nepieciešamību. Iniciatīvas un interesantu, vērtīgu kultūras un izglītojošo projektu realizācija ir par pamatu īsta kultūras centra izveidei, kas reizē ir arī ideāla satikšanās vieta, kas ir pieejama dažādu aprindu poļiem.
PKC piedāvātās programmas pārsvarā saistītas ar māksliniecisko ievirzi, kuros var piedalīties pirmsskolas un skolas vecuma bērni, studējošā jaunatne, kā arī pieaugušie. Dažāda rakstura kultūras pasākumi ir par pamatu cilvēku vispārīgai attīstībai. Šo pasākumu mērķis – paplašināt intereses, padziļināt kolektīvo pārdzīvojumu, aicināt uz kopīgu sadarbību.
Centrs sadarbojas ar profesionālajām sabiedrībām apgaismības, zinātnes un kultūras jomā. Īpašs mūsu darbības veids ir kultūras sadarbībai ar tām pilsētām, kur dzīvo lielā poļu diaspora. Turpinām sadarboties ar Rīgu, Krāslavu, Jelgavu, Rēzekni, kā arī ar pilsētām, kas ir ārpus Latvijas robežām. Šī sadarbība ir veiksmīga māksliniecisko kolektīvu apmaiņas braucienos, kā arī kopējo projektu realizēšanā.
Veiksmīgi darbojamies kopā arī ar apgaismības, kultūras centriem, kā arī ar pilsētas nevalstiskajām institūcijām. Savstarpējās sadarbības rezultāts ir izstādes, koncerti, festivāli, kā arī citi kultūras pasākumi.
2005.gadā Porčinskas kultūras namā Varšavā pēc Poļu Republikas žurnālistu Publicistu Apvienības Kluba iniciatīvas PKC direktore Žanna Stankeviča saņēma Bronzas statueti, kas tika pasniegta par teicamiem sasniegumiem PKC.
Centrum Kultury Polskiej w Daugavpils


Aicinām aplūkot sīkāku informāciju
par Poļu kultūras centra darbību!