Kora „Promieņ” piedalīšanās Ziemassvētku dziesmu festivālā Krāslavā /atcelts/
Krāslavas Svētā Ludviga Romas katoļu baznīca