Ziedu nolikšana pie Slobodkas piemiņas krusta
plkst. 11.00 Brīvības parks