Jauktais koris Promieņ (diriģente Alīna Lapiņska, koncertmeistāre Reģina Krukovska)
pirmdiena  plkst. 11.00
trešdiena   plkst. 16.30

Vokālais ansambļis Daugavas krāsas (vadītājs Stanislavs Jakovenko)