KONKURS KULINARNO – PLASTYCZNY „ZIMA NA TALERZU"
12/01/2021
Organizatorem Konkursu jest Centrum Kultury Polskiej w Daugavpils

Celem Konkursu jest:
Popularyzacja właściwych nawyków żywieniowych, rozwijanie i kształtowanie wyobraźni dzieci oraz wzmacnianie więzi rodzinnych.

Zasady konkursu:
W konkursie mogą brać udział uczestnicy w wieku od 4 lat.

Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie zabawnej potrawy na temat zimy i zimowych zabaw (np. bałwanek lub zaspy z ryżu, choinka z warzyw itp.), a następnie wykonanie zdjęcia dania i przesłanie go w formie cyfrowej na adres e-mail: dompolski@inbox.lv, podpisanie pliku imieniem i nazwiskiem uczestnika. Należy podać także numer szkoły i klasę, w której dziecko uczy się, a także podać nazwę dania.

! Uczestnicy (lub ich rodzice) powinni wypełnić kartę zgłoszeniową, która jest dostępna na stronie Centrum Kultury Polskiej na Facebooku. Kartę zgłoszeniową należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami, i dołączyć do zdjęcia swojej pracy.

Technika wykonania potraw jest dowolna.

Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów specjalnie do tego celu.
Prace należy składać do dnia 19 stycznia 2021 r. Najlepsze prace będą odznaczone nagrodami.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi poprzez opublikowanie do dnia 21 stycznia 2021 r. na stronie www.ckp.lv oraz na stronie Centrum Kultury Polskiej na Facebooku.

Nagrody zwycięzcom Konkursu będą dostarczone do szkoły albo, w razie wprowadzenia nauki zdalnej, rodzice będą mogli odebrać nagrody w Centrum Kultury Polskiej. Przed wizytą koniecznie należy zadzwonić do CKP pod numer: 65439718, 65433719.