W Centrum Kultury Polskiej została otwarta nowa wystawa prac plastycznych Aliny Pietkun i Rimmy Iljinej!
12/05/2022
W dniu 12 maja w galerii Centrum Kultury Polskiej odbył się wernisaż wystawy Aliny Pietkun i Rimmy Iljinej pt."Obrazy, które rodzą się same". To jest ostatnia wystawa przed przerwą letnią. Nowy sezon twórczy będzie otwarty dopiero we wrześniu.

Artystki Alina Pietkun i Rimma Iljina przygotowały wystawę prac plastycznych "Obrazy, które rodzą się same". Prace, które tworzą wystawę, są bardzo różnorodne. To są zarówno pejzaże księżycowe oraz istoty, zamieszkujące Księżyc, jak i cykl portretów różnych ras psów i innych zwierząt. 

Alina Pietkun urodziła się i dorastała w Daugavpils. Wykształcenie zawodowe otrzymała w Kolegium Artystycznym "Szkoła Saules". Następnie uzyskała stopnień magistra w dziedzinie sztuki: grafiki i pedagogiki sztuki na Uniwersytecie Daugavpilskim. Umiejętności w zakresie designu trykotażu i mody regularnie doskonaliła na kursach uzupełniających w Rosji i Ukrainie. Od roku 1999 jest członkiem Związku Artystów Regionu Daugavpilskiego. Jest autorką ponad 20 wystaw indywidualnych i ponad 100 wystaw grupowych. Prace Aliny Pietkun znajdują się w kolekcjach prywatnych w państwach Europy Wschodniej i Zachodniej.

Rimma Iljina urodziła się 12 lutego 1952 roku w Parnawie (Parnau) w Estonii. W roku 1986 ukończyła Zaoczny Ludowy Uniwersytet Sztuki w Moskwie. Od 1977 roku mieszka i pracuje w Daugavpils, jest członkiem Związku Artystów Regionu Daugavpilskiego. Prace artystki znajdują się w kolekcjach prywatnych na Łotwie, w Estonii, Szwecji, Norwegii, Rosji. R. Iljina uczestniczyła w wielu międzynarodowych wystawach-konkursach i zajmowała czołowe miejsca.

Wystawę Aliny Pietkun i Rimmy Iljinej pt. "Obrazy, które rodzą się same" można oglądać w godzinach pracy Centrum Kultury Polskiej do dnia 9 czerwca.

* Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.