Chór "Promien"
U progu założenia chóru „Promień” stała śp. Pani Halina Bakalar – Czumaczenko, która tuż w 1988 roku przekazała batut i kierownictwo Pani Gertrudzie Kiewicz. W chwili obecnej dyryguje chórem Alina Łapińska. Akompaniatorem jest Regina Krukowska. Opiekuje się chórem pani Maria Jurkowa.
Występy w mieście i okolicach! Spotkania okazjonalne! Wyjazdy na koncerty i festiwale do Litwy i Polski! Udział w Festiwalach Kultury Polskiej w Posiniu, w koncertach organizowanych w ramach tygodnia Kultury Słowiańskiej, w Festiwalu Pieśni Religijnej w Krasławiu, Iłukszcie. 
Chórzyści  korzystają  z pełni życia. Są aktywni i energiczni!  Nie narzekają na problemy życiowe i zdrowotne lecz pomagają sobie nawzajem.
30 lat chór „Promień” „służy” polskiej piosence. 30 lat trzymają się razem. Od początku założenia chóru i do dnia dzisiejszego starsze pokolenie Polaków Dyneburga  po przez śpiew promuje kulturę polską na całej Łotwie!
W programie chóru są polskie oraz łotewskie pieśni patriotyczne, religijne, ludowe. Śpiewa chór również  pieśni, ułożone przez  śp Bernarda Termena, legendarnego organisty i kompozytora.

W 2018 roku chór „Promień” obchodził Jubileusz 30-lecia.
Życzymy więc chórowi  100 Lat i więcej!
Niech ten Jubileusz
Milowym będzie kamieniem.
Czekamy następnych
Z wielkim w sercu
Wzruszeniem!!!