O nas

Centrum Kultury Polskiej w Daugavpils zostało utworzone w 1997 roku z inicjatywy Polaków tu mieszkających, przy wsparciu Urzędu Miasta Daugavpils. Powstało jako instytucja mająca popularyzować na Łotwie wiedzę o polskiej kulturze, jej historii oraz Polskim Dziedzictwie Narodowym.

Podstawową funkcją CKP jest zachowanie, pielęgnowanie oraz popularyzacja polskich tradycji ludowych i narodowych zarówno w Łatgalii jak i na całej Łotwie. Inicjowanie i realizowanie interesujących, wartościowych projektów kulturalnych i edukacyjnych służy tworzeniu prawdziwego centrum kulturalnego, idealnego miejsca spotkań, dostępnego zróżnicowanemu gronu Polaków.

Oferta programowa CKP dotyczy głównie imprez o charakterze artystycznym, w których mogą uczestniczyć dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, młodzież studencka, jak również osoby dorosłe. Twórcza kadra instruktorów zapewnia szerokie możliwości rozwinięcia  zainteresowań, talentów, zdobycia wiedzy, daje szansę samorealizacji w zespołach artystycznych, na organizowanych konkursach, koncertach, festiwalach.

Centrum współpracuje z organizacjami polonijnymi i środowiskami zawodowymi w dziedzinie oświaty, nauki i kultury. Współpracujemy z licznymi instytucjami kultury i oświaty, środowiskiem artystycznym, z osobami, którym bliskie są sprawy związane z kulturą polską.

Osobnym rozdziałem naszej działalności jest współpraca kulturalna i oświatowa ze Szkołami Polskimi oraz oddziałami Związku Polaków w Rydze, Jekabpils, Rezekne, Krasławiu. Współpraca ta  owocuje wymianą zespołów artystycznych, a także realizacją  wspólnych  projektów.

Z powodzeniem prowadzimy także współpracę z placówkami oświaty, kultury oraz z organizacjami pozarządowymi w mieście. Wynikiem wspólnych działań są wystawy, koncerty, festiwale oraz inne przedsięwzięcia kulturalne.

W 2005 roku w Pałacu Porczyńskich w Warszawie z inicjatywy Klubu Publicystów Polonijnych Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej dyrektor CKP Żanna Stankiewicz otrzymała Brązową Statuetkę, co jest zaszczytnym wyróżnieniem dorobku Centrum Kultury Polskiej. W październiku 2017 roku Centrum Kultury Polskiej w Daugavpils uroczyście obchodziło swoje 20-lecie.


Zapraszamy do obejrzenia bardziej szczegółowych informacji o działalności Centrum Kultury Polskiej w Daugavpils!